ÇEVRE POLİTİKAMIZ

PRENSİPLERİMİZ

ALKU , çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.

Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.

İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.

Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.

Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.

Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını  destekleriz.

TOPLULUK İÇİ ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ

Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği  geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dâhil herkesin uygulamasını sağlarız.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri  proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri  zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.

Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

Copyright © 2011 Teknik Kitap Kabı | Tasarım & Barındırma ALKU Prodüksiyon